Økonomi

Et godt planlagt og gjennomført regnskap er lønnsomt, og en av grunnpilarene i et hvert selskaps virksomhet. Svikter regnskapsrutinene kan konsekvensene bli store. Haugerud Regnskapskontor AS legger stor vekt på kvalitetssikring av våre kunders regnskap. Med våre autoriserte regnskapsførere får du nettopp dette.

Høy fagkompetanse kombinert med lang erfaring og bred bransjekunnskap gir deg den tryggheten du fortjener. Hos oss får du din en egen kundeansvarlig som alltid vil være til din disposisjon.

Ved at vi gjør vårt ytterste gjennom vårt arbeid legger vi til rette for gode resultater for deg og din bedrift. Samtidig sikrer vi at dine regnskap blir korrekt ført og levert innen gjeldende frister til bedriften, offentlige myndigheter og eventuelt revisor

Vi skreddersyr løsninger tilpasset deres behov og om ønskelig kan vi ta alle funksjoner i deres regnskapsførsel. Med dette kan vi frigjøre tid for dere slik at dere kan fokusere enda sterkere på egen kjernevirksomhet.

Våre økonomitjenester

Med løpende bilagsføring og kontering vil du til en hver tid være oppdatert på selskapets status.
Vi kan utføre alt innen fakturering og utsendelse av fakturaer og bistå med oppfølging av åpne poster. Fakturering kan være tidkrevende om man ikke har gode rutiner og riktige verktøy.

Vi kan hjelpe med å redusere det manuelle arbeidet og automatisere oppgavene. Slik blir faktureringen både effektiv og sømløs for din bedrift og dine kunder.

Med remittering slipper din virksomhet det manuelle arbeidet med utbetaling av lønn og fakturabetaling.

Det oppnås optimal likviditetsstyring ved at alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling.

Lønn kan være komplisert. Regelverket rundt lønn endres stadig. Det kan være vanskelig for enkelte bedrifter å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Våre regnskapsførere er til en hver tid oppdatert på gjeldende lover og forskrifter.

La oss ta hånd om ditt årsregnskap. Hvert år mottar Regnskapsregisteret en mengde årsregnskap som ikke kan godkjennes, noe som medfører unødvendig merarbeid.

Hvis Regnskapsregisteret ikke godkjenner årsregnskapet er innsendingsplikten ikke overholdt. Dette kan medføre løpende forsinkelsesgebyr inntil årsrapporten er godkjent.

La våre autoriserte regnskapsførere ta selskapets selvangivelse. Da er du sikret at alle nødvendige poster kommer med for et best mulig resultat.

Vi vet hvilke vedlegg som må være med for ditt selskap.

Vi gir deg oppdatert status for din virksomhet så ofte du ønsker og har behov for dette. Du bestemmer selv hva slags perioderapporter du har behov for.