Rådgivning

Gjennom din egen kundeansvarlig setter vi oss inn i bedriftens behov og virksomhet. Ved å kjenne til selskapets planer, strategier og forventninger kan vi være en verdifull sparringspartner. Behovet for økonomisk rådgiving vil være individuelt. Noen bransjer vil bli utfordret på nye krav og reguleringer, økt kostnadsnivå, usikkerhet i markedet eller nødvendig finansiering til et satsningsområde. Med våre rådgivere gir vi deg et solid grunnlag til å foreta de riktige valgene.

Vi kan bistå med å utføre løpende analyser målt opp mot selskapets målsetninger, utforme måned- og kvartalsrapporter til avdelingsleder, økonomisjef og rapporter til styret.

Haugerud Regnskapskontor AS besitter god styrekompetanse.

Våre økonomitjenester

Et pålitelig budsjett vil være et viktig styringsverktøy for bedriften. Et kvalitetssikret budsjett vil være vel så nyttig som et avlagt regnskap som beslutningsgrunnlag.

Budsjettet kan måles mot bokført regnskap, på den måten vil ledelsen kunne på et tidlig tidspunkt gjennomføre tiltak for å oppnå ønsket målsetting.

Våre kontorer kan bistå ved nyetablering. Veiledningen omfatter valg av selskapsform, bistand ved stiftelse, samt orientering om krav fra det offentlige til bedriften. Vi kan også bistå med veiledning om finansiering.
Vi har lang erfaring med styrearbeid, forberedelse av rapporter til styremøter, føring av protokoll og gjennomføring av generalforsamling.